facebookHow to Pay via GCash?
21.10.2021

How to Pay via GCash?

download on google play

STEP 1. I-click ang REPAYMENTS sa unapay.com.ph at piliin ang Pay via Online.

STEP 2. I-enter ang iyong mobile number at i-enter ang 6-digit OTP na matatanggap ninyo mula sa UnaPay.

STEP 3. Piliin ang GCash mula sa aming partner banks at mag-generate ng reference code.

STEP 4. Buksan ang iyong GCash app at i-enter and iyong 4-digit MPIN.

STEP 5. Piliin ang **PAY BILLS. **

STEP 6. Piliin ang LOANS mula sa listahan ng billers.

STEP 7. Piliin ang DRAGON LOANS mula sa listahan ng billers.

STEP 8. IIlagay ang detalye ng inyong repayment tulad ng inyong REFERENCE NUMBER, CONTACT NUMBER, AMOUNT na iyong babayaran, at EMAIL address. I-click ang NEXT.

STEP 9. Piliin ang source ng iyong payment: GCASH o GCREDIT. I-click ang PAY.

CONGRATULATIONS!!! Tapos na ang iyong repayment via GCASH.

download on google play

More articles